Hodnota školy nezávisí od toho, ako študentov naučí čeliť základným požiadavkám života, ale od miery radosti z celoživotného štúdia, ktorú v žiakoch dokáže vyvolať.

Mihaly Csikszentmihalyi

Scroll to top