Školy sa až dosiaľ zháňali iba po vedomostiach. Ale prečo sa vôbec nedotýkali otázok dobrého žitia?

Ján Amos Komenský

Scroll to top