Ľudia vedia veľa, ale ich vedomosti nemajú na ich život taký vplyv, aký by mali mať. A to je veľká chyba.

Tomáš Garrigue Masaryk

Scroll to top