Profesionálne testy na prijímacie skúšky

Pre stredné školy ponúkame profesionálne testy na prijímacie skúšky. Pokiaľ máte o testy záujem, napíšte e-mail na roman.farnbauer@exam.sk.

Ak prijímate uchádzačov aj na základe talentových skúšok, ponúkame tiež test všeobecných študijných predpokladov
a všeobecných jazykových schopností. Ak máte o ne záujem, napíšte e-mail na roman.farnbauer@exam.sk alebo zatelefonujte na číslo 02 / 63 81 26 89.

Podrobné informácie

 

Scroll to top