Myslím, že naše predmety sú preto také obľúbené, lebo im netreba rozumieť.

učiteľka dejepisu a občianskej náuky na ZŠ

Scroll to top