Vedomosti sú nám na niečo iba vtedy, keď sa zmenia na návyky.

Jerome Seymour Bruner

Scroll to top