Pedagogická fakulta, z ktorej vyjde desať moderných Komenských, je v našom systéme hodnotená rovnako ako fakulta, z ktorej vyjde desať zaprdených herbartovcov.

Robert Čapek

Scroll to top