So znalosťami je to ako s mliekom – majú záručnú dobu. Dnešný svet sa však mení tak rýchlo, že mnohé znalosti, ktoré sa naše deti v škole učia, sú už dávno po záruke.

Tomáš Hajzler

Scroll to top