Postoj spoločnosti k učiteľom svedčí o prístupe k vlastnej budúcnosti. Ten náš vyzerá tak, ako by nám naša budúcnosť bola ľahostajná.

Pavel Kysilka

Scroll to top