Excelentné vzdelávanie znamená, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby žiaci dosiahli všetko, čo je v ich silách.

Carol Tomlinson

Scroll to top