Testy na talentové skúšky

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na všeobecné jazykové schopnosti a na všeobecné študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochvaľujú nielen našu spoľahlivosť a profesionalitu, ale najmä dobrú schopnosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium na bilingválnej škole.
Počet otázok, čas na vypracovanie a bodové hodnotenie testov vieme do istej miery prispôsobiť požiadavkám jednotlivých škôl. Okrem uvedených špeciálnych testov na talentové skúšky ponúkame stredným školám aj testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry určené na prijímacie skúšky na štvorročné aj na osemročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 13. a 16. mája 2019.
Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) budú aj v tomto školskom roku zriaďovatelia koordinovať termíny talentových skúšok tak, aby ich školy podľa možnosti nemali v rovnakom termíne. To nám dosť komplikuje situáciu, nakoľko v minulosti sme boli zvyknutí poskytovať testy v jeden deň viacerých školám. Z kapacitných dôvodov sme v tomto školskom roku schopní pripraviť testy maximálne na dva rôzne termíny, a to: štvrtok 21. marec a streda 27. marec 2019. Objednávky škôl však budeme môcť záväzne potvrdiť až na základe zisteného záujmu o našu službu. Viac…

Scroll to top