Prečo je dobré testovať aj štvrtákov a šiestakov?

by

  • Testovanie štvrtákov vytvára možnosť neskoršieho porovnávania žiakov s ich východiskovou pozíciou.
  • Testovanie šiestakov umožňuje získať ďalšie významné dáta v priebehu vzdelávania a porovnať ich s dátami získanými ako na vstupe, tak aj na výstupe vzdelávania.

Všetko o projekte KOMPARO nájdete tu