Prečo je dobré testovať aj štvrtákov a šiestakov?

  • Testovanie štvrtákov vytvára možnosť neskoršieho porovnávania žiakov s ich východiskovou pozíciou.
  • Testovanie šiestakov umožňuje získať ďalšie významné dáta v priebehu vzdelávania a porovnať ich s dátami získanými ako na vstupe, tak aj na výstupe vzdelávania.

[plsc_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=mFKcAUElH9M” width=”700″ height=”400″ autoplay=”no” responsive=”yes”]

Všetko o projekte KOMPARO nájdete tu

Scroll to top