Verejné vzdelávanie prostredníctvom povinnej školskej dochádzky stratilo svoju sociálnu, pedagogickú aj ekonomickú legitimitu.

Ivan Illich

Scroll to top