Posts From the monthly archives: "January 2016"

Ôsmaci a deviataci (resp. terciáni a kvartáni) zo 739 základných škôl a osemročných gymnázií boli v novembri 2016 testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a ôsmaci (terciáni) aj z dejepisu, fyziky a zo všeobecných študijných predpokladov. V januári…(Read More)