Author : Roman Farnbauer

námestník riaditeľa

Profesionálne testy na prijímacie skúšky

Pre stredné školy ponúkame profesionálne testy na prijímacie skúšky. Pokiaľ máte o testy záujem, napíšte e-mail na [email protected].

Ak prijímate uchádzačov aj na základe talentových skúšok, ponúkame tiež test všeobecných študijných predpokladov
a všeobecných jazykových schopností. Ak máte o ne záujem, napíšte e-mail na [email protected] alebo zatelefonujte na číslo 02 / 63 81 26 89.

Podrobné informácie

 

Prečo je dobré testovať aj štvrtákov a šiestakov?

  • Testovanie štvrtákov vytvára možnosť neskoršieho porovnávania žiakov s ich východiskovou pozíciou.
  • Testovanie šiestakov umožňuje získať ďalšie významné dáta v priebehu vzdelávania a porovnať ich s dátami získanými ako na vstupe, tak aj na výstupe vzdelávania.

[plsc_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=mFKcAUElH9M” width=”700″ height=”400″ autoplay=”no” responsive=”yes”]

Všetko o projekte KOMPARO nájdete tu

KOMPARO

Projekt KOMPARO vstupuje do svojho jubilejného pätnásteho ročníka. Ako iste viete, KOMPARO je systém nezávislej externej evaluácie škôl. Aj naďalej chce byť pomocníkom škôl, ktoré majú chuť a odvahu nastaviť si objektívne zrkadlo. Vďaka KOMPARU si veľa škôl pravidelne zisťuje, či využíva potenciál svojich žiakov. Budeme radi, ak sa k nim pridáte aj Vy.
Testovanie ôsmakov (tercie) a deviatakov (kvarty) sa uskutoční 14. novembra 2019.

EDUMETRIA – jedinečná konferencia

7. novembra 2019 sa bude konať tretí ročník v slovenských podmienkach jedinečnej konferencie s názvom EDUMETRIA a s podtitulom spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odznejú na nej myšlienky na témy Najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri hodnotení žiakov, Prvé výsledky výskumu učiteľov PIAAC on-line, Monitorujeme monitor – čo vieme zistiť z Testovania 9, Hodnotenie a testovanie vo vyučovaní cudzích jazykov, Gradované písomky a mnohé ďalšie.

Testy na talentové skúšky

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na všeobecné jazykové schopnosti a na všeobecné študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochvaľujú nielen našu spoľahlivosť a profesionalitu, ale najmä dobrú schopnosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium na bilingválnej škole.
Počet otázok, čas na vypracovanie a bodové hodnotenie testov vieme do istej miery prispôsobiť požiadavkám jednotlivých škôl. Okrem uvedených špeciálnych testov na talentové skúšky ponúkame stredným školám aj testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry určené na prijímacie skúšky na štvorročné aj na osemročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 13. a 16. mája 2019.
Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) budú aj v tomto školskom roku zriaďovatelia koordinovať termíny talentových skúšok tak, aby ich školy podľa možnosti nemali v rovnakom termíne. To nám dosť komplikuje situáciu, nakoľko v minulosti sme boli zvyknutí poskytovať testy v jeden deň viacerých školám. Z kapacitných dôvodov sme v tomto školskom roku schopní pripraviť testy maximálne na dva rôzne termíny, a to: štvrtok 21. marec a streda 27. marec 2019. Objednávky škôl však budeme môcť záväzne potvrdiť až na základe zisteného záujmu o našu službu. Viac…

EDUMETRIA – jedinečná konferencia

8. novembra 2017 sa konala v slovenských podmienkach jedinečná konferencia s názvom EDUMETRIA a s podtitulom Spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odzneli na nej myšlienky na témy Ako ďalej s testovaním na Slovensku, Slovenské školstvo z pohľadu štúdie PISA, Školská inšpekcia ako “tester” charakteru školy a mnohé ďalšie. Stretla sa s veľmi priaznivou a pozitívnou odozvou zo strany účastníkov. To nás povzbudilo k tomu, aby sme zorganizovali 2. ročník tejto konferencie. Bude sa konať vo štvrtok 8. novembra 2018. Tešíme sa na všetkých účastníkov.

Scroll to top