Aktuality

Testovanie KOMPARO pre 8. a 9. ročník v šk. roku 2023/24

Aj tento školský rok sa uskutoční testovanie KOMPARO pre ôsmakov (terciánov) a deviatakov (kvartánov). Prihlasovanie bude spustené v polovici septembra. Viac informácií a prihlášku nájdete na webovej stránke projektu.

Profesionálne testy na prijímacie skúšky 2023/24

Každoročne ponúkame naše služby pri zabezpečení prijímacích skúšok na stredné školy. Pripravíme Vám profesionálne testy na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Ak prijímate uchádzačov aj na základe talentových skúšok, ponúkame tiež test všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností.

Pokiaľ máte o testy záujem, napíšte e-mail na [email protected] alebo zatelefonujte na číslo 02 / 63 81 26 89.

Podrobné informácie

Examino – Vieš, čo máš vedieť? Otestuj sa!

Examino je osobný učiteľ, ktorý má vždy čas, vyzná sa v slovenčine aj v matematike, má obrovskú zásobu otázok a úloh, má nekonečnú trpezlivosť, netreba sa pred ním hanbiť za nevedomosti či chyby a je lacnejší ako osobný učiteľ. Podrobné informácie nájdete tu.

Upozornenie: Pracujeme na aktualizácii projektu, preto si momentálne nie je možné EXAMINO zakúpiť.


Profesionálne testy na prijímacie skúšky

Pre stredné školy ponúkame profesionálne testy na prijímacie skúšky. Pokiaľ máte o testy záujem, napíšte e-mail na [email protected].

Ak prijímate uchádzačov aj na základe talentových skúšok, ponúkame tiež test všeobecných študijných predpokladov
a všeobecných jazykových schopností. Ak máte o ne záujem, napíšte e-mail na roman.[email protected] alebo zatelefonujte na číslo 02 / 63 81 26 89.

Podrobné informácie

 

Prečo je dobré testovať aj štvrtákov a šiestakov?

  • Testovanie štvrtákov vytvára možnosť neskoršieho porovnávania žiakov s ich východiskovou pozíciou.
  • Testovanie šiestakov umožňuje získať ďalšie významné dáta v priebehu vzdelávania a porovnať ich s dátami získanými ako na vstupe, tak aj na výstupe vzdelávania.

[plsc_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=mFKcAUElH9M” width=”700″ height=”400″ autoplay=”no” responsive=”yes”]

Všetko o projekte KOMPARO nájdete tu

KOMPARO

Projekt KOMPARO vstupuje do svojho jubilejného pätnásteho ročníka. Ako iste viete, KOMPARO je systém nezávislej externej evaluácie škôl. Aj naďalej chce byť pomocníkom škôl, ktoré majú chuť a odvahu nastaviť si objektívne zrkadlo. Vďaka KOMPARU si veľa škôl pravidelne zisťuje, či využíva potenciál svojich žiakov. Budeme radi, ak sa k nim pridáte aj Vy.
Testovanie ôsmakov (tercie) a deviatakov (kvarty) sa uskutoční 14. novembra 2019.

EDUMETRIA – jedinečná konferencia

7. novembra 2019 sa bude konať tretí ročník v slovenských podmienkach jedinečnej konferencie s názvom EDUMETRIA a s podtitulom spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odznejú na nej myšlienky na témy Najväčšie chyby, ktorých sa dopúšťame pri hodnotení žiakov, Prvé výsledky výskumu učiteľov PIAAC on-line, Monitorujeme monitor – čo vieme zistiť z Testovania 9, Hodnotenie a testovanie vo vyučovaní cudzích jazykov, Gradované písomky a mnohé ďalšie.

Testy na talentové skúšky

Pre bilingválne stredné školy pripravujeme každý rok špeciálne testy zamerané na všeobecné jazykové schopnosti a na všeobecné študijné predpoklady. Školy, ktoré naše služby pravidelne využívajú, si pochvaľujú nielen našu spoľahlivosť a profesionalitu, ale najmä dobrú schopnosť týchto testov identifikovať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné štúdium na bilingválnej škole.
Počet otázok, čas na vypracovanie a bodové hodnotenie testov vieme do istej miery prispôsobiť požiadavkám jednotlivých škôl. Okrem uvedených špeciálnych testov na talentové skúšky ponúkame stredným školám aj testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry určené na prijímacie skúšky na štvorročné aj na osemročné štúdium, ktoré sa uskutočnia 13. a 16. mája 2019.
Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) budú aj v tomto školskom roku zriaďovatelia koordinovať termíny talentových skúšok tak, aby ich školy podľa možnosti nemali v rovnakom termíne. To nám dosť komplikuje situáciu, nakoľko v minulosti sme boli zvyknutí poskytovať testy v jeden deň viacerých školám. Z kapacitných dôvodov sme v tomto školskom roku schopní pripraviť testy maximálne na dva rôzne termíny, a to: štvrtok 21. marec a streda 27. marec 2019. Objednávky škôl však budeme môcť záväzne potvrdiť až na základe zisteného záujmu o našu službu. Viac…

Scroll to top