Month: November 2017

Príprava do prímy

Pracovné zošity z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry sú zamerané na prípravu na prijímacie skúšky do prímy. Obsahujú úlohy a otázky autorského tímu zo spoločnosti EXAM testing. Preverujú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj finančnú a čitatelskú gramotnosť a ďalšie kľúčové kompetencie.

Každý pracovný zošit má dve časti. Prvá časť obsahuje opakovanie učiva v tematických okruhoch, druhá časť obsahuje šesť autentických testov, ktoré boli súčasťou prijímacích konaní na rôznych 8-ročných gymnáziách. V samostatných tituloch sú vypracované riešenia úloh a odpovede na otázky. Viac sa dozviete na www.orbispictus.sk.

EDUMETRIA – jedinečná konferencia

8. novembra 2017 sa konala v slovenských podmienkach jedinečná konferencia s názvom EDUMETRIA a s podtitulom Spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní. Odzneli na nej myšlienky na témy Ako ďalej s testovaním na Slovensku, Slovenské školstvo z pohľadu štúdie PISA, Školská inšpekcia ako “tester” charakteru školy a mnohé ďalšie. Stretla sa s veľmi priaznivou a pozitívnou odozvou zo strany účastníkov. To nás povzbudilo k tomu, aby sme zorganizovali 2. ročník tejto konferencie. Bude sa konať vo štvrtok 8. novembra 2018. Tešíme sa na všetkých účastníkov.

Scroll to top